This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
xEnergy Globe Award

National ENERGY GLOBE Award Slovenia 2017

Predložil: Predložil: Zavod Trajnostni park Istra
Volunteers' center Istra

Prostovoljski center Istra namešča mlade prostovoljce z vsega sveta in usklajuje njihove dejavnosti. Lokalnemu prebivalstvu pomagajo pri uvedbi trajnostnih zamisli, kot je ekoturizem ali čiščenje nezakonitih odlagališč odpadkov.

Začetno stanje
V številnih regijah daleč od urbanih središč primanjkuje gospodarskih priložnosti, kar vodi v socialna vprašanja, kot so zmanjšanje števila prebivalstva, šibka struktura izobraževalnih sistemov in staranje prebivalstva. Številni mladi in izobraženi kadri so zapustili mejna vaška območja Istre, zaradi česar so vasi ostale prazne, hiše in kulturna dediščina pa so začeli propadati. Lokalni prebivalci, ki še vedno prebivajo na tem območju, so običajno starejši in neizobraženi. Sicer dobro poznajo to območje in imajo čudovite zamisli za njegovo oživitev, vendar nimajo sredstev, s katerimi bi jih lahko uresničili. Obstoječe stanje vpliva tudi na okolje. Ker je območja, na katerih so bili nekoč travniki, vinogradi ali nasadi oljk, začel prekrivati sekundarni gozd, je začela upadati tudi biotska raznovrstnost, saj številne rastlinske in živalske vrste za svoje preživetje potrebujejo odprt prostor.

Rešitev
Slovenija postaja dobro znana destinacija za mlade popotnike, ki si želijo sodelovati kot prostovoljci. Vendar je večina priložnosti za prostovoljstvo na voljo v urbanih središčih, preostale priložnosti pa so večinoma del komercialnih projektov. Zato se je prostovoljski center Istra, da bi prostovoljce privabil v to revno ruralno okolje, razvil v majhni vasi. Center komunicira z lokalnim prebivalstvom in nato njihove najboljše zamisli glede trajnostnih projektov podpre z delom prostovoljcev. V zadnjih dveh letih je center gostil več kot 400 mladih prostovoljcev iz 42 držav ter pomagal ustvariti prostor za sodelovanje, ustvarjalnost in ubranost med prostovoljci in lokalnim prebivalstvom. V okviru dejavnosti centra je bila prenovljena stara stavba, v kateri lahko zdaj prebiva 17 prostovoljcev, stavba sama pa je primer ekogradnje in učinkovite izrabe virov. Izvedenih je bilo že več kot 70 trajnostnih projektov, na primer uvedba zelenega turizma ali čiščenje nezakonitih odlagališč odpadkov.

Inovacija
Prostovoljski center ne vztraja pri lastnem programu, temveč posluša lokalno prebivalstvo ter podpira izključno njihove zamisli in projekte. Program je neodvisen, saj prostovoljci sami prispevajo k stroškom hrane in bivanja, kar pomeni, da center ni odvisen od sredstev EU ali državnega financiranja. Na ta način prostovoljci ohranjajo svojo avtonomijo in prilagodljivost ter izbirajo lokalne projekte, ki jih želijo podpreti, kar dobro vpliva tudi na njihovo motivacijo. Med svojim bivanjem v centru prostovoljci izkusijo tudi holistični trajnostni življenjski slog, ki zagotovo vpliva na njihovo osveščenost in prihodnje življenje.
Capital: Ljubljana
Official language: Slovene
Total area: 20.273 km²
Population: 2.050.189
GDP/Capita/Year: $25.939
Source: Wikipedia 2012