This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
xEnergy Globe Award

Ponad 178 uczestniczących krajów oraz ponad 2000 zgłaszanych projektów rocznie sprawia, że Energy Globe Award jest obecnie najbardziej prestiżową nagrodą na świecie przyznawaną w obszarze ochrony środowiska. Nagrodą tą wyróżniane są projekty na płaszczyźnie regionalnej, krajowej oraz globalnej, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, w tym energii lub wykorzystują bezemisyjne i odnawialne źródła energii. Ceremonie wręczenia nagród Energy Globe Award odbywają się na całym świecie. Misję i dążenia Energy Globe wspierają uznane osobistości jak również Ambasadorzy Energy Globe w 90 krajach. Działania te przyciągają uwagę światowych mediów – międzynarodowe stacje telewizyjne nadają rokrocznie ok. 1000 godzin transmisji z tego wydarzenia. Celem Energy Globe jest globalne zwrócenie uwagi na zrównoważone rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, jak również motywowanie szerokiej społeczności do aktywności w promowanym obszarze.

National ENERGY GLOBE Award Polska 2017

Submitted by: Bioelektra Group
Technology of mechanical – heat treatment (MHT) and recycling

Technologia RotoSTERIL polega na połączeniu mechanicznej oraz cieplnej obróbki odpadów. Dzięki niej 65-96% odpadów komunalnych może zostać przetworzonych, niezależnie od zastosowanego systemu wstępnej segregacji.

Problem
W Polsce większość odpadów komunalnych składowana jest na składowiskach odpadów. W północnej części kraju, znanej ze swojej dzikiej przyrody oraz niepowtarzalnego środowiska naturalnego, aż 50% odpadów trafia bez żadnej wcześniejszej obróbki na składowiska. Nawet 10% składowanych tam odpadów nie podlega przetworzeniu. Ten niechlubny proceder nie tylko negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne, ale jest też przyczyną problemów społecznych oraz protestów, z uwagi na uciążliwości związane z nieprzyjemnym zapachem charakterystycznym dla odpadów. Taki sposób gospodarowania odpadami jest nieefektywny oraz kosztowny. Dodatkowo problem ten potęgowany jest przez stosunkowo niski poziom świadomości społecznej nt. przetwarzania oraz segregacji odpadów.

Rozwiązanie
Bioelektra Group zaprojektowała i z sukcesem wdrożyła technologię RotoSTERIL, polegającą na połączeniu mechanicznej oraz cieplnej obróbki odpadów. Dzięki niej 65-96% odpadów komunalnych może zostać przetworzonych, niezależnie od systemu ich wstępnej segregacji. Proces RotoSTERIL stworzony został z myślą o utylizacji odpadów niesegregowanych, natomiast bardzo dobrze sprawdza się również w przypadku systemów sortowanych. W urządzeniach RotoSTERIL BEG7000 odpady poddawane są sterylizacji w warunkach podwyższonego ciśnienia i przy podwyższonej temperaturze, z wykorzystaniem nasyconej pary wodnej. Dzięki takiej obróbce możliwe jest efektywne zabicie bakterii obecnych w odpadach oraz zniwelowanie uciążliwości zapachowej przetwarzanych odpadów. Wysterylizowane odpady są suche i łatwo się rozdzielają, dlatego materiał ten ma potencjał do dalszej mechanicznej segregacji. Z wydzielonej frakcji organicznej powstaje biomasa, która może być używana do produkcji biogazu, jako nawóz lub lokalne źródło energii.

Innowacyjność
Mechaniczno-cieplna obróbka odpadów z zastosowaniem technologii RotoSTERIL stanowi jedną z najbardziej innowacyjnych metod przetwarzania odpadów komunalnych. Dwa najbardziej innowacyjne elementy tej technologii obejmują wydzielenie frakcji organicznej biodegradowalnej z pozostałych odpadów komunalnych bez konieczności ich selektywnej zbiórki oraz odseparowanie bardzo wysokiej jakości szkła w postaci czystej stłuczki.

Jesteśmy gorącymi zwolennikami nagród Energy Globe oraz wspieramy ich cel, jakim jest kształtowanie coraz silniejszej świadomości społecznej w zakresie koniecznych zmian ekologicznych poprzez wyróżnianie najlepszych projektów z całego świata na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. ADVANTAGE AUSTRIA jest oficjalną Organizacją Promocji Handlu Republiki Austrii i jako kraj jesteśmy bardzo dumni z naszych sukcesów w obszarze tzw. zielonych technologii. W duchu kontynuacji tej tradycji aktywnie wspieramy ideę Energy Globe Award.
Capital: Warsaw
Official language: Polish
Total area: 312.685 km²
Population: 38.186.860
GDP/Capita/Year: $13.967
Source: Wikipedia 2012