This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
xEnergy Globe Award

Energy Globe Award, kurā piedalās 178 valstis un vairāk nekā 2000 projektu, ir prestižākā vides balva pasaulē. Konkursā par šo balvu piedalās reģionāli, valsts un pasaules mēroga projekti, kas ietaupa resursus, piemēram, enerģiju vai izmanto atjaunojamos resursus vai no emisijām brīvus enerģijas avotus. Apbalvošanas ceremonijas notiek visā pasaulē. Izcilas personības, kā arī Energy Globe vēstnieki 90 valstīs atbalsta Energy Globe misiju. Energy Globe aktivitātes piesaista pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību - starptautiskās televīzijas stacijas katru gadu velta tam aptuveni 1000 stundu raidlaika. Energy Globe balvas mērķis ir pievērst globālu uzmanību ilgtspējīgiem, visur piemērojamiem vides risinājumiem un arī motivēt cilvēkus aktīvi darboties šajā jomā.

Nacionālā ENERGY GLOBE balva Latvija 2017

Iesniedzējs: Vides izglītības fonds / FEE Latvia
Campaign "My Sea"

Projekta mērķis ir uzlabot Baltijas jūras ekoloģiju, aktīvi savācot atkritumus, kas to piesārņo. Projekts ietver regulāru tīrīšanas darbu vienlaikus ar izglītības programmu nodrošināšanu, lai izglītotu sabiedrību par Baltijas jūras nozīmi vietējā vidē.

Sākotnējā situācija
Pēdējo desmitgažu laikā plastmasas un citu bioloģiski nenoārdāmo materiālu masveida izmešana jūrā un okeānos ir izraisījusi planētas ekosistēmu degradāciju un nelabvēlīgi ietekmējusi jūras dzīvi visā pasaulē.

Risinājums
Šādi projekti, kuriem ir cēls mērķis – izglītot iespējami lielāku iedzīvotāju daļu par vides aizsardzības nozīmīgumu un tās apdraudējumiem, var palīdzēt vērst par labu jau nodarīto kaitējumu ūdeņiem. Šādu programmu izglītojošā daļa var iedvesmot cilvēkus iztīrīt daudzas piesārņotās ūdenskrātuves.

Inovācija
Izmantojot šo projektu, lai radītu iedzīvotajos izpratni par apdraudējumu ekoloģijai, ir jāpanāk šīs tēmas virzīšana politiskajā jomā. Tas spēj veikt reālas pārmaiņas un sagādāt vislabākos priekšnoteikumus sociālajai atbildībai, kas var novērst piesārņojuma turpināšanu.

Iesaistītie partneri
MSFD EU, UNEP/IOC

Mēs aizrautīgi atbalstām Energy Globe Awards un tās mērķus nostiprināt sabiedrības izpratni par ekoloģisko izmaiņu nepieciešamību, ievērojot izcilākos labas prakses projektus vides ilgtspējai no visas pasaules. ADVANTAGE AUSTRIA ir Austrijas Republikas oficiālā tirdzniecības veicināšanas organizācija (TPO). Kā valsts mēs esam lepni par saviem sasniegumiem zaļo tehnoloģiju attīstīšanā. Mūsu atbalsts Energy Globe Awards turpina šo tradīciju.
Capital: Riga
Official language: Latvian
Total area: 64.589 km²
Population: 2.067.900
GDP/Capita/Year: $10.694
Source: Wikipedia 2012