This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
xEnergy Globe -palkinto

Vuosittain yli 2000 projektia 178 maasta osallistuvat Energy Globe Awards-kilpailuun, jossa jaettava palkinto on nykyisin yksi maailman arvostetuimpia ympäristöpalkintoja. Energy Globe -palkinto jakaa tunnustusta alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla projekteille, jotka säästävät resursseja, kuten energiaa, tai hyödyntävät uusiutuvia tai päästövapaita energianlähteitä. Palkintojenjakotilaisuuksia järjestetään kaikkialla maailmassa. Merkkihenkilöt sekä Energy Globe -lähettiläät yli 90 maasta tukevat Energy Globe -missiota. Energy Globe herättää myös kansainvälistä mediahuomiota, josta osoituksena kansainväliset tv-kanavat raportoivat vuosittain noin tuhannen tunnin lähetysajasta. Energy Globe Awards -kilpailun tavoitteena on herättää maailmanlaajuisesti huomiota kestäviin ja kaikkialla maailmassa sovellettavissa oleviin ympäristöratkaisuihin sekä motivoida ihmisiä aktivoitumaan tällä alueella.

Kansallinen ENERGY GLOBE -palkinto 2017: Suomi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Global Internet of Energy

Maailmanlaajuisen energian internetin (Global Internet of Energy, GIoE) sähköinen työkalu visualisoi reaaliaikaisen säädatan pohjalta tunnin tarkkuudella täysin uusiutuvan sähköjärjestelmän kaikille maailman alueille.

Ongelma
Nykyinen energiajärjestelmä on erittäin kallis, etenkin jos huomioidaan kaikkien valtioiden yksilölliset kulut, kuten fossiilisten polttoaineiden aiheuttamista ilmansaasteista johtuvat terveydenhoitomaksut ja ympäristönmuutoksen aiheuttamat kulut. Täysin uusiutuva sähköjärjestelmä on noin 40 % halvempi kuin pelkästään ydinvoimasta ja fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidin talteenotosta aiheutuvat suorat kulut. Kuitenkin nykyinen sähköjärjestelmä aiheuttaisi haitallisia päästöjä ja olisi huomattavasti alttiimpi toimintahäiriöille, mitkä puolestaan kasvattavat järjestelmän kuluja.

Ratkaisu
Projekti visualisoi edullista sähköjärjestelmää verkossa, jossa ei ole ollenkaan vaarallisia päästöjä. Projekti tukee myös yhteiskunnallista uusiutuvien energialähteiden hyväksyntää, sillä simulaatiossa tuulivoimalla on katettu suurin mahdollinen alue. Alueelliset olot, kuten paikallinen vesivoiman tuotanto ja kestävien biomassalähteiden käyttö, on kansallisella tasolla otettu huomioon.

Innovaatio
Innovatiivinen GIoE-työkalu on suunniteltu koko maailman tarpeisiin ja jäsennetty 145 alueeseen. Sataprosenttisesti uusiutuvan sähköjärjestelmän toimivuus voidaan visualisoida jokaiselle näistä alueista. Energiavaroja koskevan datan perustana on tiheä ajallinen (tunnittainen) sekä korkea spatiaalinen (50 kilometrin) tarkkuus. Korkea tarkkuus on välttämätöntä aurinko- ja tuuliresurssien jaksottaisesta luonteesta sekä vakaan sähköjärjestelmän vaatimuksista johtuen. Globaalin energiajärjestelmän mallintamisen tekniset standardit ovat kehittyneet projektin myötä. Nämä tulokset on visualisoitu ja saatavilla GIoE-työkalun lataustoiminnolla.

Tuemme innolla Energy Globe -palkintoa sekä sen tavoitetta kasvattaa yhteiskunnan tietoisuutta ekologisen muutoksen välttämättömyydestä ja palkitsemme erinomaisia ympäristön kestävyyttä edistäviä best practice-projekteja kaikkialta maailmasta. ADVANTAGE AUSTRIA on Itävallan tasavallan virallinen ulkomaankaupan edistämisorganisaatio (Trade Promotion Organisation, TPO) ja valtiona olemme ylpeitä menestyksestämme vihreän teknologian alalla. Tukemme Energy Globe Awards -kilpailulle jatkaa tätä perinnettä.
Capital: Helsinki
Official language: Finnish, Swedish
Total area: 338.424 km²
Population: 5.400.519
GDP/Capita/Year: $44.488
Source: Wikipedia 2012