Select languageFinalist World Award - Category

Submitted by: IOM (International Organization for Migration)
Country: Azerbaijan

New Wells for Arid Zones in Azerbaijan

In Azerbaijan, water is a scarce commodity. Agriculture in the most arid regions of this Caucasian country lies fallow; many regions are not arable, the environment is suffering and people migrate to other areas seeking job opportunities. Yet deep down in the soil of Azerbaijan there are substantial underground water reserves which are  taken to the surface by traditional water systems called kahrizes (in Persian: qanats). They are like horizontal wells that transport drinking and irrigation water from foothills of mountainous regions. They were manually constructed long time ago and mostly abandoned during the Soviet era.  
 
In 1999, IOM – with the request and participation of the local population – initiated a pilot kahriz rehabilitation project to help enhance sustainable water supply in Nakhchivan (autonomous republic) and the project has been expanded to the mainland as well. It is told that at least 1,400 of such kahrizes exist in 20 regions of Azerbaijan, but so far only 10% of them have been rehabilitated and used by local communities.
 
Only few people are still familiar with the old craft of traditional water-engineering, which should be done mostly underground. The men who are knowledgeable in this skill are called kankans. IOM has trained about 300 members of the local population as kankans and many of them are employed for the rehabilitation work. From the mother-well, teams of four to five men dig well-like vertical shafts from the original water source every 20 to 35 meters and then connect them through a sloped tunnel. The water then drains relying on gravity and reaches its destination without using any additional energy. The water discharge from one kahriz can be as high as 60-70 liters per second. The quality of the water is excellent. Once a kahriz is rehabilitated, it has a nearly unlimited life cycle. They contribute to diversification of agricultural activities and sustainably improve the quality of life for the local population.

The projects have been supported by numerous international donors, as well as voluntary contributions from local beneficiary communities. By the end of 2012, another 20 kahrizes will be fully rehabilitated in the mainland of Azerbaijan, with financial support from the KOICA (Korean International Cooperation Agency). Similar water systems exist in nearly 40 other countries around the world. In the future, IOM will also support these countries with experience and expertise gained in Azerbaijan.

Alte Quellen bringen neues Leben in Dürrezonen Aserbaidschans

In Aserbaidschan ist Wasser Mangelware. Die Landwirtschaft in den trockensten Regionen des kaukasischen Landes liegt brach, Regionen veröden, die Umwelt leidet, Menschen wandern ab. Doch unter der Erde von Aserbaidschan gibt es riesige Wasserreservoirs: sogenannte „Kahriz“ oder „Qanat“, horizontale Brunnen, die Trink- und Nutzwasser aus den Bergen beziehen. Sie  wurden vor Tausenden von Jahren in Handarbeit zur Bewässerung der Landwirtschaft errichtet. Mindestens 1.400 solcher Kahriz (iranisch: Qanat) gibt es in 20 Regionen Aserbaidschans, nur noch 10% davon sind nutzbar. Das gesamte Trinkwasserpotenzial in Aserbaidschan schätzt man auf 2,6 Mrd. m3. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) startete daher 1999 - unter Einbindung der lokalen Bevölkerung – ein regionales Entwicklungsprojekt zur Wasserversorgung der autonomen Provinz Nakhchivan. Dazu mussten vorerst die Kahriz “wiederbelebt” werden.
 
Nur mehr wenige Menschen beherrschen das alte Handwerk der “Kankans” (Brunnengraber). IOM bildete daher Teams aus der lokalen Bevölkerung aus. Die “Kankans” arbeiten großteils unterirdisch. Ausgehend vom Mutterbrunnen graben Teams von 4-5 Personen  - meist vom Zielort des Wassers aus - etwa alle 20 bis 35 Meter brunnenartige Schächte. Diese werden durch einen bergab verlaufenden Tunnel verbunden. So erreicht das Wasser unterirdisch, ohne zusätzliche Energie den Zielort. Bis 2011 hat IOM 300 “Kankans” ausgebildet, alle haben eine fixe Anstellung und können die Kahriz auch managen. Finanziert wurde das Projekt mit internationaler Hilfe, u.a. UNDP und EU und Beiträgen der lokalen Gemeinden. Die Wiederbelebung eines Kahriz kostet zwischen einigen Tausend bis 20.000 US$.

In der Provinz Nakhchivan sind 150 Kahriz wieder funktionsfähig. Ein Kahriz versorgt mit 150 l/s fast 10.000 Menschen mit Trinkwasser oder bewässert eine Fläche von 5.000 ha – ökologisch und nachhaltig. Auf so einem Stück Land leben üblicherweise 7.000 Menschen. Die Wasserqualität ist ausgezeichnet. Bis Ende 2012 sollen 20 weitere Kahriz aktiviert werden. Die Kahriz-Systeme arbeiten ohne zusätzliche Energie, stabilisieren das ökologische Gleichgewicht und verbessern die Lebensqualität der Menschen nachhaltig. Die Instandhaltungskosten sind gering, einmal renoviert, haben Kahriz eine de facto unbegrenzte Lebensdauer. Ähnliche Wassersysteme gibt es in fast 40 weiteren Ländern weltweit. IOM will künftig auch diese Länder mit ihrem Know-How aus Aserbaidschan unterstützen.

Azərbaycanda quraqlıq ərazilər üçün yeni quyular

Azərbaycanda su qıtlığı mövcuddur. Bu Qafqaz ölkəsinin ən quraqlıq ərazilərində kənd təsərrüfatı inkişafdan kənarda qalmışdır: bir çox torpaqlar suvarılmır, ətraf mühitə ziyan vurulur və insanlar ətraf ərazilərə iş axtarışı ilə əlaqədar miqrasiya edirlər. Lakin Azərbaycanda böyük su ehtiyatları mövcuddur və onlar yer səthinə kəhriz adlanan su sistemləri vasitəsilə çıxarılır.  Bu sistemlər, bir neçə şaquli quyularla birləşən horizontal yeraltı tunneldən ibarətdir və bu tunnel vasitəsilə içməli və suvarma sularını dağətəklərindən yerin səthinə nəql edirlər.  Onlar əl əməyi vasitəsilə çox qədım zamanlarda inşa edilmişdır və əsasən də Sovet dövründə atılmış və dağılmışdır.
 
1999-cu ildə, yerli əhalinin xahişi və iştirakı ilə, BMqT insanların su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Kəhriz Bərpası layihəsini başlamışdır və sonralar bu layihə Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində də icra olunmağa başlamışdır.  Azərbaycan Respublikasının 20 rayonu ərazisində 1400-ə yaxın kəhriz mövcuddur, yalnız indiyə kimi bu kəhrizlərin 10% bərpa olunmuşdur və icmalarən istifadəsinə verilmişdir.
 
Bu ənənəvi yeraltı su sistemlərinin inşası və bərpası ilə məşğul olan qədim peşə sahiblərinin sayı olduqca azdır. Bu sənət sahibləri kankan adlanırlar. BMqT 300-ə yaxın yerli əhali üzvünə kankanlıq sənəti üzrə təlimlər keçmiş və hazırda onlar kəhrizlərin bərpası işlərində işlə təmin olunmuşlar. Əsas quyudan başlayaraq, 4-5 nəfərdən ibarət kankan qrupu 20-30 metrədən bir şaquli quyular  qazır və onları bir birilə yeraltı tunnel vasitəsilə birləşdirirlər. Sonra isə bu tunellər vasitəsilə əldə olunan su heç bir əlavə enerji tələb olunmadan müəyyən olunmuş ərazidə yer səthinə çıxarılır. Bəzi kəhrizlərdə su sərfiyyatı bir saniyədə ən azı 60-70 litr olar bilər. Kəhriz suyu əla keyfiyyətdə olur. Müvafiq qaydada bərpa olunan kəhriz çox uzun həyat dövrünə malik olur. Kəhrizlər kənd təsərrüfatında diversifikasiyaya şərait yaradır və yerli əhalinin həyat keyfiyyətini nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırır.

Bu layihələr bir sıra beynəlxalq donorlar və həmçinin yerli əhalinin könüllü töhvələri vasitəsilə dəstəklənmişdir.  2012-ci ilin sonuna kimi, Azərbaycanda daha 20 kəhriz Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyilə bərpa olunacaqdır. Oxşar su sistemləri dünyanın 40-a yaxın ölkəsində mövcuddur və BMqT Azərbaycanda əldə etdiyi təçrübə və texniki biliklər vasitəsilə bu ölkələrə da yardım göstərəcəkdir.

 
 
 
string(10) "Azerbaijan"